FORSIKRINGSTJEK

Lynnedslag - til Forsikringstjek.jpg - Navn 3913x2790

Erhverv og Industri

Har du en fornemmelse af, at virksomheden betaler uhensigtsmæssigt meget i præmie? V-R Gruppen hjælper dig med at skabe det nødvendige overblik. Vi fravælger overflødige dækninger og retter fokus på de risici, som er vigtigst i virksomhedens aktuelle situation.

Andelsboligforeninger

Ydre og indre forskelligheder samt særlige forhold i forskellige boligforeninger kan være en udfordring at sikre over én kam. V-R Gruppen kender faldgruberne og har kompetencer til mere end stueplan…

Landbrug og Gartneri

V-R Gruppen har, som en af de få aktører på markedet, særlige kompetencer og erfaring inden for Landbrug og Gartneri. Vi hjælper dig til den rigtige forsikrings-sammensætning.

Bestil et uforpligtende møde på tlf. 7022 3520 eller send os en mail på v-r@v-r.dk

V-R Gruppen er erhvervslivets uvildige samarbejdspartner omkring ethvert forsikringsspørgsmål. Vores opgave er at sikre din virksomhed det bedste - for færrest mulige omkostninger.

V-R Gruppen tilbyder din virksomhed en serviceaftale, som kan afstemmes alt efter din virksomheds egne ønsker og behov. Formålet med aftalen er at lægge de forsikrings-opgaver, som virksomheden ikke selv ønsker at håndtere, over til V-R Gruppen.

V-R Gruppen tilbyder en totalløsning for virksomheden, men vi indgår også aftaler om håndtering af enkeltopgaver.

V-R Gruppen...

  • Udarbejder en risikoanalyse, så virksomhedens risici synliggøres og fastlægges.
  • Vurderer hvilke risici, der bør forsikres, eller som skal løses på anden måde.
  • Udvælger relevante selskaber for afgivelse af tilbud på den konkrete risiko.
  • Sammenligner fremkomne tilbud for virksomheden.
  • Tegner forsikringerne og kontrollerer fremsendte policer.
  • Holder øje med forsikringsmarkedet og sørger for løbende opdatering.
  • Varetager virksomhedens interesser over for selskabet i skadessituationer.

Mæglerens rolle…

Er en forsikringsmægler ikke bare et fordyrende led..? - Eller hvad?

Læs mere

Netbankforsikring…

Er din netbank sikret mod indbrud..? Og hvad kan du tåle at miste?

Læs mere

Elmegårdsvej 5 · 5250 Odense SV · tlf. 70 22 35 20 · Fax 70 22 35 21 · v-r@v-r.dk ·